Category Archives: Truyện teen

Tôi vội vàng vơ lấy chiếc cặp sách đặt trên bàn, cầm vội chiếc bánh mì và chạy thẳng đến trường. Tôi phi với “tốc độ ánh sáng” chạy thẳng lên lớp. Mà chúa ơi, lớp tôi nằm ở tầng ba – là tầng ba đấy, leo lên đến đó chắc tôi chết mất. Tôi […]